Výbor TJ

Předseda                        Pavel Veselý
Místopředseda                Miroslav Vondra a Petr Resch
Hospodář                        Aneta Pokorná
Členové                           Hana Čermáková
                                        Milan Havelka - tajemník TJ
                                        Jitka Hůrková
                                        Zdeněk Růžička
                                        Martin Resl