Výbor ČAS

Předseda                                        Dr. Libor Varhaník
Místopředsedové                            Jaromír Přibáň a RNDr. Drahoslav Dočkal
Ředitelka ČAS                                Mgr. Ing. Karolína Farská
Předseda Ekonomické komise       Ing. Jiří Topinka
Předseda Soutěžní komise            Ing. Ondřej Veverka
Předseda Komise mládeže            PhDr. Jana Sobčíková
Předseda Komise rozhodčích        Ing. Jakub Kubálek
Předseda Metodické komise          Mgr. Iveta Rudová
Předseda organizační komise        RNDr. Ladislav Kňákal
členové organizační rady                Mgr. Ondřej Benda, Hana Vondrová
Předseda Dozorčí rady                   Martin Nešvera
Členové Dozorčí rady                      Pavel Duffek, Mgr. Ivan Hubáček, Bc. Richard Chmelík, Mgr. Zuzana Marková, Dušan Molitoris, JUDr. Zdeněk Simon, Renáta Strouhalová