PŘÍPRAVKA

ročníky 2011 -2013: www.miniatletiberoun.cz
 - trenéři: , Vykysalá Hana, Bezrouková Martina, Dřížďala Jiří
 
ročníky 2009 - 2010
 
 
- trenéři:  Vondrová Hana, Vykysalý Petr, Sekyrová Kateřina