Oznámení úmrtí

Dne 10.8.2022 nás navždy opustil kamarád pan Ladislav Strnad.

Čest jeho památce a rodině upřímnou soustrast.