schůze výboru

Dne 11. 1. 2018 se bude konat první schůze výboru v roce 2018 v LOKO sportbaru od 18.30 hod.