Pozvánka na výroční členskou schůzi

pozvánka na tradiční výroční členskou schůzi, která se konná 18.1.2019. Kandidáti do Výboru oddílu na volební období 2019-2020 se hlásí emailem na všechny členy výboru do 30.12.2018.

                          P OZ V Á N K A

 na tradiční výroční schůzi oddílu atletiky TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Zveme Tě na tradiční výroční členskou schůzi oddílu atletiky TJ Lokomotivy Beroun z.s.

datum konání: pátek 18.ledna 2019  

místo konání: nekuřácký Sportbar TJ Loko v areálu sportovní haly

začátek :17:45 hodin

program : 1) zahájení  

                 2 ) volba volební a mandátové komise

                 3) zprávy o činnosti oddílu

                 4) zpráva o hospodaření oddílu 

                 5) vyhodnocení nejlepších členů oddílu  

                 6 ) plán činnosti na rok 2019

                 7 ) volba výboru

                 8 ) večeře

                 9 ) Zpráva volební komise              

10) volba delegátů na valnou hromadu TJ,   návrh kandidátů do VV a RK za AO, návrh
nejlepšího člena oddílu pro vyhodnocení na VH TJ

                 11) diskuse

                  12) závěr

               

Za oddíl atletiky TJ
Lokomotiva Beroun

 Miroslav Vondra - předseda oddílu

NEZAPOMEŇ SI VZÍT
PENÍZE NA ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2019.JE TO POSLEDNÍ MOŽNÝ TERMÍN. KDO
NEBUDE MÍT ZAPLACENO PŘED ZAHÁJENÍM SCHŮZE, NEMŮŽE VOLIT.