Oddílová odborná knihovna

Knihy a DVD jsou uloženy v klubovně v knihovně.

Pokud má někdo zájem o zapůjčení materiálů, obraťte se na Jitku.
Pokud má někdo naopak materiály, které by mohl poskytnout - také se obraťte na Jitku.